Muusikaosakond

Kehra Kunstidekoolis on võimalik õppida järgmisi pille:

 

Akordion, flööt (plokkflööt), kannel, kitarr, klaver, kontrabass, plaatpill, puhkpillid (trompet, tromboon, eufoonium), trummid, tšello ja viiul.

 

Muusikahariduse andmine toimub järgmiste õppeastmetekaupa:

1) ettevalmistusklass 1-2 aastat;

2) põhikooli noorem aste 1.-4. klass;

3) põhikooli vanem aste 5.-7. klass;

4) üldkultuuriline õpe 1.-7. klass (sh täiskasvanute õpe).

Ettevalmistusklassis valmistatakse ette õpilasedõpinguteks muusika– või kunstikooli põhikooli astmes.

 

Eksperimentaalklassis arendadakse 5-6 aastastel lastelüldkultuurilisi loomevõimeid nii kunsti kui muusikavaldkonnas,;

 

Muusikakooli nooremas astmes antakse esmasedteadmised ja oskused instrumendiõppes ja teoreetilistesainetes. Noorema astme edukalt läbinud õpilased jätkavadautomaatselt õpinguid vanemas astmes.

 

Muusikakooli vanemas astmes ülesandeks on saavutadatase pillimängus ja üldainetes, mis vastab riiklikuhuvihariduse raamõppekavas kehtestatud lõpueksamitenõuetele;

 

Täiskasvanute õpe võimaldab soovijatel individuaalseõppekava alusel saada instrumendi– ja teoreetiliste aineteõpet.

 

PÕHIÕPPE ÕPPEKAVA

 

* õpilase soovi korral ja kooli võimaluste olemasolul

 

** koolis tegutsevatele ansamblitele ja orkestritele koolivõimaluste olemasolul

 

HUVIÕPPE ÕPPEKAVA

 

* õpilase soovi korral ja kooli võimaluste olemasolul

 

** koolis tegutsevatele ansamblitele ja orkestritele koolivõimaluste olemasolul