Kunstiosakond

Kujutava kunstialase hariduse andmine toimub järgmisteõppeastmete kaupa:

1) ettevalmistusklass 1 aasta;

2) põhikooli aste 1.-4. klass.

 

Ettevalmistusklassis valmistatakse lapsi ette õpinguteksmuusika– või kunstikooli põhikooli astmes.

 

Eksperimentaalklassis arendadakse 5-6 aastastel lastelüldkultuurilisi loomevõimeid nii kunsti kui muusikavaldkonnas;

 

Kunstikooli põhikoolis antakse üldteadmisi põhiainetesja arendadakse käelisi oskusi ning luuakse võimalusiedaspidistekskunstiõpinguteks;​​​​​​​

 

PÕHIÕPPE ÕPPEKAVA

HUVIÕPPE ÕPPEKAVA VALIB ÕPILANE ISE 2-3ÕPPEAINE VAHEL