Muusikaosakond

TUNDIDE JAOTUS MUUSIKAOSAKONNA PÕHIÕPPES

Õppeaine I õ/a. II õ/a. III õ/a. IV õ/a. V õ/a. VI õ/a. VII õ/a.
Noorem aste Vanem aste
Põhipill 2 2 2 2 2 2 3
Solfedžo 2 2 2 2 2 2 3
Rütmika 1 1
Muusikalugu 1 1 1 1
Põhipilli ansambel* 0,5 0,5 0,5-1 0,5-1
Ind. lisaaine* 0,5 0,5 0,5-1 0,5-1 0,5-1
Koosmäng** 0,25-0,5 0,25-0,5 0,25-0,5 0,25-0,5 0,25-0,5 0,25-0,5 0,25-0,5

* õpilase soovi korral ja kooli võimaluste olemasolul
** koolis tegutsevatele ansamblitele ja orkestritele kooli võimaluste olemasolul

TUNDIDE JAOTUS MUUSIKAOSAKONNA HUVIÕPPES

Õppeaine I õ/a. II õ/a. III õ/a. IV õ/a. V õ/a. VI õ/a. VII õ/a.
Noorem aste Vanem aste
Põhipill 1 1 1 1 1 1 2
Solfedžo 1 1 1 1 1 1 1,5
Põhipilli ansambel 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Koosmäng** 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Muusikalugu* 1 1 1 1
Ind. lisaaine* 0,5 0,5 0,5-1 0,5-1 0,5-1

* õpilase soovi korral ja kooli võimaluste olemasolul
** koolis tegutsevatele ansamblitele ja orkestritele kooli võimaluste olemasolul