Koolist

Kehra Kunstidekool
2020 aastal jätkub koolitöö vastavalt püstitatudeesmärkidele: anda võimalikult laiapõhjalist muusika ja kunstiharidust. Oleme püüdnud lähtuda iga lapse individuaalsusest, võimetest ja võimalusel kalapsevanema soovidest. Seetõttu on endiseltüldkultuurilise õppekava järgi õppivate laste arv suuremkui põhiõppes . Oleme laiendanud pilliõppe võimalusimeie koolis. Selleks avasime 2020.a. sügisel filiaaliAegviidus, kus õpib 18 õpilast kolmel erialalklaver, akordion ja viiul.

Jätkub õppetöö kontrabassi ja tšello erialal.Koolis õpibõppeaasta alguse (oktoober) seisuga ligi 200 õpilast: muusikaosakonnas 97 (põhiõppes 27 ja huviõppes 61, täiskasvanute pilliõpe 6), kunsti osakonnas 18, ettevalmistusklassides 37, „Heli Laulustuudios“ 70 laululast. Lisaks individuaalõppele tegutsevad koolisplaatpilli ansambelXilofono, 2 viiuliansamblit, flöödiansambel ja puhkpilliansambel.

Kooli õpetajate eestvedamisel tegutsebrahvamuusikaansambelKehra Muusikud“ jaakordioniõpetaja eestvedamisel täiskasvanuteakordioniansambel (kaasatud lapsevanemad, õpetajad ja vilistlased). Kooli õpilased osalevad aktiivselt Harjumaapuhkpilliorkestri ja keelpilliorkestri töös.Suurenenud on huvi täiskasvanute pillõppe vastu. Sügisest õpivad 9 täiskasvanut erinevaid pille (akordion, kitarr ,klaver , kontrabass, tšello).Endiselt püsib huvi ka täiskasvanutekunstiõppe vastu. Sügisest jätkab maalikool omaneljandat hooaega.

Kehra Kunstidekoolil on väga tihe koostöö kõikide Anijavalla hallatavate asutustega. Kunstidekooli õpilased ja õpetajad osalevad aktiivselt kõikidel kogukonnastoimuvatel üritustel.