Koolist

Kehra Kunstidekool
2020 aastal jätkub koolitöö vastavalt püstitatudeesmärkidele: anda võimalikult laiapõhjalist muusika ja kunstiharidust. Oleme püüdnud lähtuda iga lapse individuaalsusest, võimetest ja võimalusel ka lapsevanema soovidest. Seetõttu on endiselt üldkultuurilise õppekava järgi õppivate laste arv suurem kui põhiõppes . Oleme laiendanud pilliõppe võimalusi meie koolis. Selleks avasime 2020.a. sügisel filiaali Aegviidus, kus õpib 18 õpilast kolmel erialalklaver, akordion ja viiul.

Jätkub õppetöö kontrabassi ja tšello erialal.Koolis õpib õppeaasta alguse (oktoober) seisuga ligi 200 õpilast: muusika osakonnas 97 (põhiõppes 27 ja huviõppes 61, täiskasvanute pilliõpe 6), kunsti osakonnas 18, ettevalmistusklassides 37, „Heli Laulustuudios“ 70 laululast. Lisaks individuaalõppele tegutsevad koolis plaatpilli ansambelXilofono, 2 viiuliansamblit, flöödiansambel ja puhkpilliansambel.

Kooli õpetajate eestvedamisel tegutseb rahvamuusikaansambelKehra Muusikud“ ja akordioniõpetaja eestvedamisel täiskasvanute akordioniansambel (kaasatud lapsevanemad, õpetajad ja vilistlased). Kooli õpilased osalevad aktiivselt Harjumaa puhkpilliorkestri ja keelpilliorkestri töös.Suurenenud on huvi täiskasvanute pillõppe vastu. Sügisest õpivad 9 täiskasvanut erinevaid pille (akordion, kitarr ,klaver , kontrabass, tšello).Endiselt püsib huvi ka täiskasvanute kunstiõppe vastu. Sügisest jätkab maalikool oma neljandat hooaega.

Kehra Kunstidekoolil on väga tihe koostöö kõikide Anija valla hallatavate asutustega. Kunstidekooli õpilased ja õpetajad osalevad aktiivselt kõikidel kogukonnas toimuvatel üritustel.